ساکنان بریتانیا که نمی تواننداز پاسپورت خودشان برای مسافرت استفاده کنند و یا پاسپورت ندارند، برای اینکه قادر به سفر وعبور از مرزهای بین المللی باشند، باید درخواست نامه سفر و تاییده آن را به همراه داشته باشند. اگر شما ساکن  بریتانیا هستید در نظر داشته باشید ، شما به چهار روش می توانید اجازه نامه سفر خود را دریافت نمایید.

در AS&Co ما با معرفی همه راه های ممکن، بهترین راه حل را، متناسب با شرایط شما پیشنهاد می دهیم و تمامی مراحل کنار شما هستیم تا بهترین های شما میسر شود، خوشنودی ورضایت شما همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم، با انتخاب AS&Co شما تیمی از مشاوران و متخصصان را به عنوان راهنمای مسیر قرار داده اید.

برای مشاوره رایگان با متخصصین ما در تماس باشید

Back to Top