در این نوع از اقامت شما هیچ محدودتی برای کار و زندگی در بریتانیا نداشته و می توانید به عنوان یک فرد مقیم بریتانیا ازکلیه ی مزایای یک شهروند بریتانیایی بهره مند شوید.

در AS&Co ما با استفاده از دانش خود شرایط را به گونه ای برای شما میسر می کنیم که بتوانید به راحتی اقامت موقت خود را به اقامت دائم تبدیل کنید، در این راستا تیم فوق العاده متخصص ما باداشتن تجربه های موفق در این موارد، در هر مرحله از فرایند همراه شما هستند تا نتیجه دلخواه شما همان گونه که شما در نظر داشته اید به سرانجام برسد.

با مشاورین ما به صورت رایگان در تماس باشید

Back to Top